Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-577-6260333

Habarlar

 • Poslamaýan polat üçin täze lehim sim

  Poslamaýan polatdan ýasalan erginleri ýumşak lehimlemek adaty lehim simleri bilen mümkin däl.Täze döredilen lehim simleri bu kynçylygy ýumşak lehimleme poslamaýan polatdan ýörite optimallaşdyrylan akym bilen çözýär.Poslamaýan poladyň lehimini indiki nesle geçirýär.ÜSTÜNLIKLER Flux c ...
  Koprak oka
 • QLG Holdings 19-njy Peak Syýahatçylyk Postazgysy

  QLG Holdings 19-njy Peak Syýahatçylyk Postazgysy

  Oktýabr aýynda güýz hasyl möwsümidir!Milli daşky gurşawy goramak “tupany” we howpsuzlyk gözegçiliginden soň, satuwyň güýçli bolmagy täsir etmedi we ähli işgärleriň öndürijiligi ýokarlandy.Işgärleriň korporatiw medeniýetini baýlaşdyrmak üçin öňe sürüň ...
  Koprak oka
 • Güýçli üçünji gezek göçüp barýan guş “Tomus dynç alyş synpy” başlandy.

  Güýçli üçünji gezek göçüp barýan guş “Tomus dynç alyş synpy” başlandy.

  —— Geliň, ýüzeliň.Iýul aýynyň ortalarynda gök asmanda, oda meňzeş gün ýer ýüzündäki hemme zady rehimsizlik bilen gyzdyrýar, ýöne bu bize öňe gitmegimizi päsgel bermeýär.7-nji iýulda üçünji güýçli tomus göçýän guşlaryň tomusky synpy başlandy.Irden ene-atalar ...
  Koprak oka