Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-577-6260333

Kompaniýanyň tertibi

2000-nji ýylda esaslandyrylan “Zhejiang QLG Holdings Co., Ltd.” häzirki wagtda 3 zawody öz içine alýar, biri lehim materiallary, beýlekisi ýokary woltly elektrik, galanlary suwuk lehim akymy.

QLG Hytaýda ýerleşýän öndüriji we üpjün ediji, gözleg we önümçilik, lehim materiallaryny öndürmek, satmak we hyzmat etmek bilen.Esasy innowasiýa önümlerine lehim sim, lehim bar, lehim pastasy, lehim preformasy, suwuk lehim akymy, gyzyl ýelim we beýleki lehim bilen baglanyşykly önümler girýär.

QLG ISO9001: 2015, ISO45001: 2015 we ISO14001: 2018 şahadatnamalaryndan geçdi.Daşky gurşaw taýdan arassa önümlerimiz ROHS we REACH tarapyndan tassyklandy.Häzirki wagtda ýöriteleşdirilen gözleg we barlag topary bar we dürli patentlere eýe boldy, şol sanda oýlap tapyş üçin 11 patent we peýdalylyk üçin 12 patent, şeýle hem GB / T 31476 (lehim materiallary), GB / T 31474 (üç sany milli ülňüleri düzmäge gatnaşýan). suwuk lehim akymy) we GB / T 31475 (lehim pastasy).

Önümçilik liniýamyz pudagymyzyň iň gowularyndan biridir, ICP-ni Amerika PE kompaniýasyndan import etdik we ösen önümçilik we gözleg enjamlarynyň doly toplumyna eýe bolduk.Şeýle hem, önümçilikden iberişe çenli her bölüme berk üns berýäris, önümçiligimiziň her ädiminde müşderiniň garaşýan ajaýyp hil ülňüsi üçin berk gözegçilik edilýär we gözegçilik edilýär.QLG ýokary hilli önüm öndürmek üçin diňe ultra arassa arassa çig mal ulanýar.Önümlerimiz dünýä, Amerika, Russiýa, Kanada, Päkistan, Iordaniýa, Ispaniýa, Germaniýa, Hindistan we ş.m. ýaly 20-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.