Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-577-6260333

Gözleg we gözleg

Gözleg we gözleg güýji

Hususylaşdyrylan senagat kebşirleýiş çözgüdi

2014-nji ýylda döredilen gözleg we barlag işleriniň 10 ýyldan gowrak tejribesi bar.Müşderiniň iň oňat laýyk önümleri, hemmetaraplaýyn we hünärli tehniki maslahatlary döretmek baradaky talaplaryna esaslanýar.Önümlerimizdäki tejribe we ösüşi birleşdirýäris.

Synag 1
Gözleg we gözleg merkezi
Gözleg we gözleg merkezi1
170A7103
FZC_6039
FZC_6055
FZC_6077

QLG artykmaçlygy

ico (4)

Marka eseri

"Ylmy we tehnologiki innowasiýa, öňdebaryjy senagat" kärhanalaryň baky iş pelsepesi

ico (3)

Doly aýratynlyklar

"Ösüş üçin täzelik, ýaşamak üçin hil" ýörelgesine laýyklykda

ico (2)

QA

"Müşderi ilki, hil ilki, dogruçyllyk ilkinji we umumy ösüş" ýörelgesine eýermek

ico (1)

Ösen tehnologiýa

"Öz-özüňi kämilleşdirmek, öňe geçmäge çalyşmak" kärhanasynyň ösüş ruhuna eýermek